Ljutomerska cesta 41, 9250 Gornja Radgona
02 561 17 62
02 561 15 24

OKOLJSKA POLITIKA

EKO podjetje

V podjetju si prizadevamo za ohranjanje okolja in preprečevanju nepotrebnega onesnaževanja, kar se odraža na različnih področjih pri našem delu:

Izdelki in dobavitelji

Uvažamo izdelke kvalitetnih evropskih in tujih proizvajalcev, ki za proizvodnjo uporabljajo izbrane materiale, ki jih je možno reciklirati, razvijajo izdelke s tehnologijami, ki so učinkovitejše in manj potratne (manjša poraba kemikalij, vode, energije itd.). Ponujamo papirno galanterijo iz ekoceluloze certificiranih proizvajalcev in biološka, ekološka čistila.

Embalaža

Razen programov ločevanja s katerimi smo povezani s svojimi dobavitelji, imamo prav tako organiziran lasten sistem zbiranja in ločevanja odpadkov – nevarne odpadke, elektronske odpadke, akumulatorje, plastiko, papir … Večina za nas neuporabnega materiala gre v predelavo za ponovno uporabo.

Transport

Dostavo blaga po celotni Sloveniji imamo skrbno načrtovano zaradi česar so vse dostave zoptimizirane in vozniki opravijo bistveno manj poti in kilometrov, za izredne dostave pa se posložujemo storitev zunanjih pogodbenih partnerjev (Pošta Slovenije in GLS). Servisni in montažni oddelek sta tesno povezana, zaradi česar so tudi servisi in montaže skrbno načrtovani in odzivni. Naš vozni park je redno servisiran in vzdrževan, pri izbiri avtomobilov pa poskušamo upoštevati tudi vpliv le teh na okolje (predvsem izpust CO2 in porabo goriva).
Naročila pri dobaviteljih in posledično dobave blaga od dobaviteljev so prav tako skrbno načrtovane in zastavljene, zaradi česar se lahko poslužujemo različnih zbirnikov in nekoliko daljših dobav, kar pa ne vpliva na naše cenjene stranke.

Ostalo

Pri poslovanju se poskušamo v čim večji meri izogniti papirnemu poslovanju, zmanjšati porabo električne energije, porabo plina in uravnavati temperaturo v poslovnih in skladiščnih prostorih s pomočjo toplotnih črpalk. Naše prostore čistimo z biološkimi, ekološkimi čistili in dosledno upoštevamo predpisane koncentracije. Vsem strankam, nudimo tudi brezplačen odvoz odpadne embalaže, elektronskih delov in izrabljenih strojev.

Samooskrbni

Nedavno smo naše objekte opremili tudi s sončnimi elektrarnami in tako vso električno energijo, ki jo porabimo pridobimo s pomočjo sončne energije. Pridobljena električna energija zadostuje za vse naše potrebe vključno z električnimi avtomobili in kosilnicami ter ostalo opremo za vzdrževanje samega objekta ter okolice.

OMEGA d.o.o. - samooskrbni s sončno elektrarno
Težimo k nenehnemu izboljševanju sistema ravnanja z okoljem.