Ljutomerska cesta 41, 9250 Gornja Radgona
02 561 17 62
02 561 15 24

Izkaznica podjetja

Izkaznica podjetja

Firma: OMEGA gospodarske storitve d.o.o.
Skrajšana firma: OMEGA d.o.o.
Sedež: Gornja Radgona
Poslovni naslov: Ljutomerska cesta 41, 9250 Gornja Radgona
Telefon na sedežu podjetja: 02 561 17 62
Faks: 02 561 1524
Elektronska pošta: info@omegadoo.si
Spletni naslov:  www.cistilnaoprema.si
Matična številka: 5344328000
Ident. št. za DDV: SI 57494975 (podjetje OMEGA d.o.o. je zavezanec za plačilo DDV)
Vpis v sodni register: dne 7. 4. 1990 pod vložno številko 10043400 pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti
Šifra glavne dejavnosti (SKD): 46.740
Osnovni kapital: 110.265,00 EUR (ni nevplačanih vložkov)
Transakcijski računi:
– NLB d.d. – IBAN SI56 0234 1001 5249 025
– SKB d.d. – IBAN SI56 0312 2100 0313 947
Poslovodstvo: Primož Šafarič – direktor
Bonitetna ocena:

Podjetje OMEGA d.o.o. ima pridobljeno posebno dovoljenje za promet s kemikalijami Urada Republike Slovenije za kemikalije, Ministrstvo za zdravje, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.